Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Med henvisning til Schæferhundeklubbens love § 13 - ekstraordinær kredsgeneralforsamling, afsnittet: Ekstraordinær kredsgeneralforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen ikke længere er fuldtallig og ikke længere kan blive det, fordi suppleanter ikke er til rådighed, indkaldes hermed til
EKSTRAORDINÆR KREDSGENERALFORSAMLING
d. 9/7 2014
Klokken 18.00
Nørkærret 77 9270 Klarup
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Valg af kredsformand – for perioden frem til kredsgeneralforsamlingen 2015
4. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – for perioden frem til kredsgeneralforsamlingen 2015
5. Valg af 1 kredsrepræsentant – for perioden frem til kredsgeneralforsamlingen 2015

Stemme berettigede og valgbare ved ekstraordinære kredsgeneralforsamlinger er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for den ekstraordinære kredsgeneralforsamling, og betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.
Vedtagelser på ekstraordinære kredsgeneralforsamlinger sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. (ved personvalg er der altid skriftlig afstemning, hvis der er foreslået mere end én kandidat til posten)
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.
Gyldig dokumentation for betalt kontingent til Schæferhundeklubben for Danmark skal forevises ved indgangen.

Mvh.
Bestyrelsen
Følgende fil er uploadet: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.pdf

Nyheder
Sommer afslutning for hvalpehold
Onsdag den 25-6-2014...
Tidspunkt: 21-06-2014
 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
EKSTRAORDINÆR KREDSGENERALFORSAMLING d. 9/7 2014 Klokken 18.00 ...
Tidspunkt: 19-06-2014
 
Sommerferie
Sidste trænings dag før sommerferien er onsdag den 25-6 Opstart efter somm...
Tidspunkt: 15-06-2014
 
  
 
Design & graphics developed by steph web-design 2008